Общи условия

Общи условия за използването на сайта

Раздел I

“Общи разпоредби”

Чл. 1. Настоящият документ урежда общите условия, съгласно които ПП “Съюз за Пловдив”, предоставя услуги на потребителите си посредством интернет сайта https://danikanazireva.bg.

aл. 1) Потребителите следва внимателно да прочетат и да се запознаят с Общите условия за използването на услугите, предоставени от https://danikanazireva.bg.

aл. 2) Използването на услугите от сайта означава, че потребителят се е запознал с общите правила, както и че е съгласен с тях. Тези правила обвързват всички потребители. Ако не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този сайт.

Чл. 2. ПП “Съюз за Пловдив” си запазва правото да изменя Общите условия за предоставяне на предлаганите услуги по всяко време, като датата на актуализацията ще бъде отразена в съответната разпоредба. Потребителите следва да се запознаят с настъпилите изменения, тъй като те са обвързващи за тях.

Чл. 3. ПП “Съюз за Пловдив” управлява този Сайт от офисa си в Пловдив, България. ПП “Съюз за Пловдив” не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен.

 

Раздел II

“Правила за използване на сайта”

Чл. 4. ПП “Съюз за Пловдив” като създател и собственик на този интернет сайт https://danikanazireva.bg Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу “Сайт”) само за лична употреба с нетърговска цел, при условие че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Чл. 5. Всички използвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от авторското право, които са притежание на техните собственици.

Чл.6. Потребителите на сайта нямат право да извършват действия, с които нарушават законите на РБ и общоприетите правила за комуникация, да извършват злоумишлени действия в т.ч. неоторизиран достъп до сайта, софтуер, мрежи, компютри и други устройства, както и всички опити за разпространение на вируси и други компютърни програми, които са проектирани за причиняване и нарушаване на каквито и да било права и интереси на трети лица. Потребителите на сайта нямат право да го претоварват с фиктивни заявки.

Раздел III

“Отговорност”

Чл. 7. Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях без да се осигуряват каквито и да е гаранции вкл. търговски и целеви. Задълженията на ПП “Съюз за Пловдив” по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите и производители на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така ПП “Съюз за Пловдив” не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт.

ПП “Съюз за Пловдив” има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като ПП “Съюз за Пловдив” не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Чл. 9. ПП “Съюз за Пловдив”, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети вкл. , но не само щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или др. произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо ПП “Съюз за Пловдив” за възможност да възникнат такива вреди. В случай, че в следствие на използването на този Сайт, или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи свързани с отстраняването на нанесените вреди.

 Брой прочитания: 2,486
Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679