Каназирева: Пак нови щатове и лобистки интереси, мандатът не тръгва добре

В Общинския съвет се внасят откровено лобистки предложения за харчене на общински пари, а щатът на администрацията се раздува въпреки всички приказки, че трябва да се икономисва от всичко. За това предупреждават съветниците от Съюз за Пловдив. „Председателят на фондация „Рома“ иска 40 хил. лв. от общинския бюджет за свои проекти, предложение, което не мина в края на предишния мандат, но се внася пак. Заместник-кметовете по райони пък стават с четирима повече, което не показва намерение да се пести, а напротив. Страхувам се, че мандатът не тръгва добре“, заяви Дани Каназирева. Антон Карагьозов е подал декларация за конфликт на интереси към искането си за финансиране от общината, но според съветниците от Съюз за Пловдив това решава проблема само по смисъла на закона, а моралният казус остава. Не е ясно и откъде ще се вземат тези пари, ако предложението мине. В Съюз за Пловдив са “за” десегрегацията на ромите, но финансирането на проекти в тази област трябва да става при ясни правила. Притеснителен е и фактът, че се назначават нови зам.-кметове по районите, което по справката към самото предложение означа още 5200 лв. за заплати само за м. декември. „Принципно управленските постове в администрацията се увеличават, когато трябва да бъдат уреждани явни и тайни коалиционни партньори. Така беше по време на Тройната коалиция, когато броят на зам.-областните управители навсякъде в страната нарасна с единствената цел да се уредят хора на всички партии в управлението. Очевидно и сега става дума за това, защото работата не е станала повече, а и във време на криза по-скоро се правят съкращения“,каза съветникът Владимир Кисьов. Всичко това се прави на фона на тревожните данни за състоянието на хазната , които се съдържат в отчета за изпълнението на бюджета към края на септември. От документа е видно, че по много параграфи има неизпълнение на заложените приходи. „Най-драстични са примерите за нереализирани постъпления от лихви и дивиденти, както и от наеми и продажба на общински имоти. Защо са събрани едва 270 хил. лв. от лихви по срочни депозити при очаквания за 2 млн. и 200 хил. лв.? Може би от депозитите са теглени пари, което навежда на идеята за безразборно харчене”, заяви Каназирева. Прави впечатление и драстичният спад на приходите от глоби и санкции – при план 3 млн. и 300 хил. лв. са събрани едва 1 млн. и 600 хил. лв. „Инспекторатът беше създаден, за да се следи стриктно за спазването на наредбите и за увеличаване на събираемостта на глобите. Справка в отчета на бюджета обаче показва, че до края на септември м г., когато все още нямаше Инспекторат, са събрани с половин милион лв. повече, отколкото през т. г. Равносметката е ясна, като към нея добавим и близо 180-те хил. лв. за издръжката на тази структура. „Създаването на Инпектората е коствало близо 800 хил. лв. загуби на данъкоплатците. Като цяло отчетът показва, че през последните месеци безразборно са се харчили общински пари и бюджетът е бил последна грижа на управляващите”, обобщи Каназирева.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   
Брой прочитания: 393 

Последни позиции

Министерство на здравеопазването преведе нужните средства на Център за трансфузионна хематология в Пловдив за кръвната плазма

Антигенни тестове и предпазни средства получиха болницата и МЦ в Раковски, обособена е и ковид – зона

Медицинският щаб обсъди ситуацията с разпространението на Ковид-19 в областта и подготовката за предстоящото ваксиниране

В ДКЦ „Свети Георги“ вече работи ковид-кабинет

Областна управа подкрепя кампанията срещу насилието над жени

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679