Каназирева пита кмета редовен платец ли е общината

Съветничката от Съюз за Пловдив Дани Каназирева внася питане в общинския съвет на сесията в четвъртък(19.01) за събираемостта на таксите и данъците на община Пловдив.

„От това питане трябва да стане ясно колко редовен платец е община Пловдив. Дали тя е изплатила дължимите за всички структури данъци и такси. От друга страна, прави впечатление, че се отправят заплахи към бизнеса и пловдивчани за съдия изпълнител, принудително изпълнение, запори, възбрани. Много е лесно, когато разполагаш с власт, да притискаш хората с такива процедури, които закона дава. Но това можеш да си го позволиш, когато ти си редовен платец. Затова е интересно да видим доколко общината изпълнява задълженията си или се разчита винаги на гърба на бизнеса и гражданите”, заяви Каназирева, която е и председател на Съюз за Пловдив. В централата на партията са получени сигнали, че дължимите данъци на община Пловдив и нейните звена надхвърлят 2 млн. лева.
Дължимият данък, предвиден в Закона за местните данъци и такси, е за имотите, които са частна общинска собственост. Освободени от данък са недвижимите имоти – публична общинска собственост. Търговските дружества на община Пловдив също дължат данъци и такси, тъй като те не притежават имоти, които са публична собственост. Общината е собственик и на значителен брой моторни превозни средства, припомня Каназирева. На следващата сесия на ОбС тя настоява да получи устен и писмен отговор на следните въпроси:

1. Какви задължения има община Пловдив за данък върху недвижимите имоти за 2011 г., в какъв размер са те и заплатени ли са в срок? (Към отговора Каназирева изисква справка за имотите по райони, както и справка за имотите и задълженията на общинските предприятия, а също данни за неизплатените данъчни задължения, ако има такива.)
2. Община Пловдив има ли недекларирани имоти – частна общинска собственост, за които не заплаща дължимия данък върху недвижимите имоти? Заплащат ли се данъци за имоти- частна общинска собственост, за които не е съставен акт за общинска собственост?
3. Колко на брой са подадените данъчни декларации за 2011 година за имоти, собственост на община Пловдив, заедно с районите и общинските предприятия, като моля за подробна писмена справка за имотите?
4. Търговските дружества- еднолична собственост на община Пловдив, какви данъчни задължения имат за 2011 г. за данък върху недвижимите имоти? Имат ли висящи данъчни задължения?
5. Какви мерки е предприела община Пловдив за нередовните платци – търговски дружества на общината (ако има такива)?
6. Община Пловдив, заедно с районите и общинските предприятия, какъв данък върху МПС е заплатила за 2011 г. и има ли неплатени задължения?

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   
Брой прочитания: 360 

Последни позиции

МБАЛ “Свети Мина“ в Пловдив се преобразува в болница за лечение на пациенти с Ковид-19, разкриват се още 142 легла в други здравни заведения

Ресторантите в Пловдив и областта с работно време до 23.30 часа и с по-тиха музика

Каназирева: Болниците и Спешна помощ в реално време ще следят свободните легла в отделенията за COVID-19, комисия ще консултира и следи за хоспитализациите и изписването на болните

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Представители на контролните органи и Областна администрация провериха, петък и събота вечер, десетки заведенията в Пловдив и областта

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679