Каназирева предлага: Намаление на такса – смет за бизнеса – 4 промила, за граждани – 1

От 1 януари 2015 таксата трябва да се определя според количеството отпадък, на принципа „замърсителят плаща“, но община Пловдив няма готовност

Председателят на ППГОС „Обединение за Пловдив” адв. Дани Каназирева настоява за намаляване на такса смет за 2015 г. на територията на община Пловдив. През миналата седмица предложението беше внесено в Общинския съвет, за да бъде публикувано в интернет страницата на общината, а след това да се гласува на сесия.

Съгласно Закона за местните данъци и такси от 1 януари 2015 г. такса смет трябва да се начислява според количеството отпадъци, а не според данъчната оценка на имота. До този момент община Пловдив няма никаква готовност да приложи новата методика за облагането и да изпълни закона, както изискват европейските директиви и световната практика. Ако посоченият в закона срок не бъде отложен от новия парламент и администрацията продължава да облага населението по стария начин, ще последва лавина от съдебни искове срещу общината за отмяна на незаконосъобразно начислената такса смет, предупреждава адв. Каназирева.

Необходимо е докато промените станат факт, Общинският съвет да предприеме мерки за по-справедливото разпределяне на таксата.Тя предлага такса смет за жилищни и вилни имоти на граждани в регулационните граници на Пловдив да стане 1.00 на хиляда върху данъчните оценки, а за нежилищни имоти на предприятия – 4.00 на хиляда върху отчетната стойност на имоти. Това се отнася и за фирми на еднолични търговци, неподали декларации по чл. 19, ал. 1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци и цени на услуги. Сега гражданите плащат 1,5 промила, а юридическите лица – 5,3.

В приетата за тази година план сметка за чистотата размерите на таксата не съответстват на действителните разходи на общината по предоставяне на услугата. Определянето на таксата е порочно, тъй като не е обосновано с фактическите разходи, а облагането на бизнеса е дискриминационно, силно завишено и несправедливо.Не се отчита спецификата на производството или дейността, която се развива в обекта. Например, един ресторант или застрахователен офис произвеждат различни количества отпадъци, но при сегашното облагане офисът, който дори не изхвърля хартия, може да плати в пъти по-голяма такса в сравнение със заведението, посочва в мотивите адв. Каназирева.

Успоредно с намаляването на такса смет Каназирева предлага Общинският съвет да задължи кмета да представи пълен отчет, от който хората да се информират за какво се изразходва златният бюджет от 29 – 30 млн. лв., които всяка година се предвиждат в план – сметката за чистота. Каназирева настоява кметът да представи точни данни за броя и вместимостта на съдовете за смет и колко често те се почистват, графика на машинното и ръчното миене и метене в шестте района, маршрутите, разстояния в километри и разходи за транспорта, площта, която се поддържа, а също така размера на издръжката на депото в Цалапица и завода в Шишманци.

Пловдивчани нямат яснота за какви услуги плащат таксата и са в правото да получат подробна информация, коментира Каназирева, а освен това безспорен факт е, че темата за „боклуците“ е забулен в мистерия от години назад, като донор на милиони.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   
Брой прочитания: 1,342 

Последни позиции

Дани Каназирева: Бариерата на Гребната е незаконна и трябва да се премахне

Дани  Каназирева: Спешни 100 000 лв. за Хуманитарната  гимназия, иначе 2 хиляди деца са в опасност

Паркове няма, а общината продължава да разпродава града

Дани Каназирева: Поредна зелена площ подготвена за застрояване в Кършияка

Дани Каназирева: Доброто управление се гарантира със силен и енергичен екип

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679