Областна администрация излезе с решение за кризата с река Въча

Областният управител Дани Каназирева свика спешно заседание с  всички заинтересовани страни  заради кризата с управлението на водите от каскада „Въча“.

Повече от час Каназирева, заместник министърът на Министерство на околната среда и водите Красимир Живков и представители на НЕК ЕАД, НЕК ЕАД – Предприятие „ВЕЦ” – Пловдив, Напоителни системи клон Марица, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“– Пловдив, Сдружение риболовен клуб „Балканка“, Риболовно сдружение с нестопанска цел „Олимпик 2002“ – Пловдив и г-н Атанас Калчев – кмет на Община Кричим търсиха балансиращо  решение свързано с обезводняването на река Въча в участъка след ВЕЦ „Въча I“ и съществуващата опасност от унищожаване на водната екосистема, в т.ч. популацията на риба.

Според Каназирева  казусът започва с  плановият ремонт на ВЕЦ-Въча 1, поради  което  работният режим на ВЕЦ – Кричим  е намален на 18 часа, за да може да се осигурява  водоснабдяване на населението на града. Проблемът са шестте часа през нощта , когато   водните количества  не се поддържат в размер на 5 куб.м./сек. Нормативно установеният екологичен минимум е 1.8 куб.м./сек.  за нормалното водоподаване към гр. Кричим и с. Устина.

Преди повече от 5 години от МОСВ са парафират график, с който  да бъдат  обезпечени  необходимите 5 куб.м./сек. и  има задължителен характер  за НЕК.

На спешния форум  в Областна администрация – Пловдив страните се обединиха около решението за  незабавното възстановяване на денонощната работа на ВЕЦ-Въча 1, за да се влезе в предписания  график от МОСВ и НЕК.

Областният управител на Пловдив Дани Каназирева смята, че е наложително  коритото на река Въча в Кричим да бъде променено, за да не се разпилява водния поток в цялата й ширина от 65-70 метра.“ За мен е важно на всяка цена  да се търсят  компенсиращи мерки. Профилиране  на коритото на реката или изграждането на речни прагове за обезпечаване на водния стоеж  при по-малки водни количества необходим за екосистемите в района.“ – категорична е Каназирева.

Задължително е и според експертите на Областната управа да се  проведе инженерно и хидроложко проучване на коритото на р. Въча в частта й в гр. Кричим. Зам. министър Живков се ангажира  със създаването на междуведомствена комисия  съвместно с Министерството на енергетиката относно  възлагането на хидроморфоложкото  проучване и да бъде гарантиран екологичния минимум.

„Министерството на околната среда и водите  гарантира, че  съответното изменение на графика ще бъде съгласувано с Изпълнителна агенция по  рибарство и аквакултури, за да бъде запазено биологичното разнообразие както и  постоянното  обезпечаване на 5 куб.м/сек.“ – категоричен бе министър Живков и добави, че е стартирана административно-наказателна процедура на „Напоителни системи“ АД  за неспазване на графика изготвен  от МОСВ. Проверката е извършена от Басейнова дирекция.

Дани Каназирева ще настоява за трайно решение на проблема за обезпечаване на необходимия воден отток и недопускане на екологични щети. Областният управител ще продължи диалога между заинтересованите институции както и с организациите с нестопанска цел.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   
Брой прочитания: 524 

Последни позиции

Пъдарско с нов водопровод, ще пият чиста вода

Пловдивска област е извън червената зона, намаляват се леглата в ковид отделенията

Реорганизират движението за реконструкцията на Околовръстното

Премиерът Бойко Борисов посети община Лъки, коментира важните инфраструктурни проекти в областта

Каназирева: Проблемът с водата в Брестовица не търпи отлагане, държавата ще помогне за изграждането на нов водопровод

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679