Форма за искане от субект на данните

GDPR Приложение № 3/ 15.05.2018г Версия 0.1

Администратор: ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Отговорник: Гергана Вътева Стоянова

Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице.

Данни за контакт

Представител на субекта на данни:

ДАНЕ


Данни на представителя:

Данни за контактДопълнителни данни за идентификация на представителя:


1 Например, заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др.
Искане за достъп

ДА

Искане за коригиране

ДА

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)

ДА

Искане за ограничаване на обработването

ДА

Възражение срещу обработване

ДА

Искане за пренос на данни

ДА

Искане за преустановяване на автоматизирана обработка на данни, включително и профилиране, както и несъгласие данните да се използват за целите на директния маркетинг

ДА

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният ,като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.

Аз, долуподписаният, , в качеството ми на представител, като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.Брой прочитания: 559


Последни позиции

Каназирева: От новите 33 случая трима са в болница, останалите на домашно лечение, няма основание за паника

Каназирева: По мярката 60/40 имаме одобрени над 800 заявления за над 14 000 лица

Каназирева: Създадена е организация в болниците, която да осигури лечението на пациенти с COVID-19, но и да не застраши нормалното функциониране на здравната система

С различни прояви област Пловдив отбеляза Международния ден на безопасността на движението по пътищата

Областният управител Дани Каназирева връчи дипломите на отличници на Випуск 2020 на ЕГ „Пловдив”

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679