Форма за искане от субект на данните

GDPR Приложение № 3/ 15.05.2018г Версия 0.1

Администратор: ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ

Отговорник: Гергана Вътева Стоянова

Информация за субекта на данни:

Данни на физическото лице.

Данни за контакт

Представител на субекта на данни:

ДАНЕ


Данни на представителя:

Данни за контактДопълнителни данни за идентификация на представителя:


1 Например, заверено пълномощно, удостоверение за назначаване на настойник/попечител и др.
Искане за достъп

ДА

Искане за коригиране

ДА

Искане за изтриване (право да бъдеш забравен)

ДА

Искане за ограничаване на обработването

ДА

Възражение срещу обработване

ДА

Искане за пренос на данни

ДА

Искане за преустановяване на автоматизирана обработка на данни, включително и профилиране, както и несъгласие данните да се използват за целите на директния маркетинг

ДА

2. ДЕКЛАРАЦИЯ

Аз, долуподписаният ,като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.

Аз, долуподписаният, , в качеството ми на представител, като декларирам, че посочените по-горе данни са верни, с настоящото заявявам пред ПП СЪЮЗ ЗА ПЛОВДИВ искането ми, посочено по-горе, относно описаните данни.Брой прочитания: 1,306


Последни позиции

Пъдарско с нов водопровод, ще пият чиста вода

Пловдивска област е извън червената зона, намаляват се леглата в ковид отделенията

Реорганизират движението за реконструкцията на Околовръстното

Премиерът Бойко Борисов посети община Лъки, коментира важните инфраструктурни проекти в областта

Каназирева: Проблемът с водата в Брестовица не търпи отлагане, държавата ще помогне за изграждането на нов водопровод

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679