Обществена дискусия на тема „Зелената система в Пловдив“. Мерки и начини за запазването й.

С участието на експерти по архитектура, градоустройство, озеленяване и екология.