Kаназирева сезира прокуратурата за бариерата на Гребната база

Монтирането на бариерата е незаконно, а решението е взето от орган без компетентност

Председателят на групата общински съветници от “Съюз за Пловдив” Дани Каназирева внася в Окръжна прокуратура сигнал за незаконно монтираната бариера на Гребния канал. Повод са многото сигнали и жалби от граждани, които са принудени да плащат такса, за да преминават по ул. „Ясна поляна“. Администрацията отказа да води диалог с недоволните граждани.

“Решението за поставяне на тази бариера не е взето от Общински съвет – Пловдив, който е единственият компетентен орган да взима такова решение. Затова не можем да го обжалваме пред Административния съд. Сезираме прокуратурата, която има правомощия да упражнява надзор за законност и защита на обществения интерес и правата на гражданите“, обясни Каназирева.

Съветничката допълни, че от “Съюз за Пловдив” няколко пъти са се е опитали да проведат среща с администрацията и да намери вариант, който да е в полза и на общината, и на пловдивчани. Такава среща обаче не се е провела.

Картите, които общината започна да издава след като „Съюз за Пловдив“ настоя за незабавното премахване на бариерата, не решават проблема с достъпа до спортния комплекс.

“Въпросът е принципен. Никой няма право, дори и кметът, да прегражда път и да събира такси“, категорична е Каназирева.

В сигнала си до Окръжна прокуратура съветничката посочва, че с преграждането на ул. „Ясна поляна“ администрацията грубо нарушава няколко закона.

1.     За монтажа на бариерата липсва решение на компетентния за това орган – Общински съвет. В разрез с нормативната уредба /ЗМСМА и ЗОС/  ул. „Ясна поляна“ е преградена с решение на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението, който без правно основание е иззел правомощията на Общинския  съвет.

2.      Решението  за затваряне на улицата с бариера  не е публично оповестено и не е изпратено за становище на заинтересовани организации (например, до  всички спортни клубове в засегнатия район). С това се нарушават редица клаузи на АПК. Всеки административен акт, който засяга правата и интересите на неограничен кръг лица, задължително се оповестява на населението.

3.     На законодателно ниво /ЗМСМА, ЗОС, Закон за пътищата, Конституция на България/ е въведено изискването за използване на имотите – общинска собственост, включително и на улици, за трайно задоволяване на обществени потребности в интерес на населението на общината. Улицата като публична общинска собственост е за общо ползване от населението без ограничения в начина на използване /лично или чрез МПС/. Регулирането на достъпа до ул. „Ясна поляна“ на МПС нарушава режима за ползване на публичната собственост и не намира основание в закона.

4.     Въвеждането на контролно-пропускателен режим, какъвто  е случаят с ул. „Ясна поляна“, не е регламентирано в текстовете на чл. 9 от Закона за пътищата. Такъв режим не се съдържа и в Наредбата  за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства в Пловдив.

„Монтирането на бариерата  на ул. „Ясна поляна“ е незаконосъобразно и е извършено от орган без нужната компетентност,  с което се нарушава обществения интерес. Съоръжението следва да бъде демонтирано незабавно“, коментира Каназирева. Тя очаква Окръжна прокуратура да изиска от община Пловдив всички необходими документи и да извърши проверка по сигнала с цел да бъде защитен общественият интерес и правата на гражданите.

Запишете се, за да получавате преди всички новините за Пловдив

   
Брой прочитания: 316 

Последни позиции

Каназирева: От новите 33 случая трима са в болница, останалите на домашно лечение, няма основание за паника

Каназирева: По мярката 60/40 имаме одобрени над 800 заявления за над 14 000 лица

Каназирева: Създадена е организация в болниците, която да осигури лечението на пациенти с COVID-19, но и да не застраши нормалното функциониране на здравната система

С различни прояви област Пловдив отбеляза Международния ден на безопасността на движението по пътищата

Областният управител Дани Каназирева връчи дипломите на отличници на Випуск 2020 на ЕГ „Пловдив”

Съгласен съм за обработка на лични данни на основание чл. 6 "а" от Регламент 2016/679